Welkom 

Gnosis Therapie is een erkende alternatieve therapie en voldoet volledig aan de WKKGZ.

In mijn ontwikkelde therapie leer je weer te “voelen”. Door je bewust te maken van je gevoelens, word je zo veel wijzer over wie je bent en wat je kunt! Het leven wordt fijner: het wordt gemakkelijker om met moeilijke situaties en stress om te gaan. Daarnaast zul je meer genieten van plezierige dingen in het leven.

Je hebt geen medicatie nodig om gezond te worden of te blijven, maar wel een goede methode om met spanning en stress om te gaan. De gangbare medische oplossing is je lichaam het idee geven dat die aangevallen wordt. Als er een leeuw in je kamer staat dan heb je zeker geen klachten meer. Alle pijn verdwijnt en je kan meteen weer verder. Die leeuw kan kloppen zijn op je zenuwknooppunten of naalden er in steken of chemisch je lichaam aanvallen. Het is maar net waar je de aanval op richt en je lichaam zal die aanval accepteren als iets waar tegen gevochten moet worden met als gevolg dat je klachten verdwijnen. De meeste klachten zijn genezingsreacties van je lichaam en die noemen we dan ziekte. Als je het proces ondersteunt dan verdwijnen die klachten vanzelf en langdurig. Op de lange termijn ben je dan gezonder en wordt je gezond oud. Dan kan je nog lekker leuke dingen doen ook ná je pensioen. 

Gnosis staat voor kennis van je Zijn. Het is bijzonder om te ervaren dat je lichaam je de weg wijst en dat er al veel kennis in je aanwezig is. Je ontdekt jezelf: met minder angsten en onzekerheden en met veel meer kracht en zelfvertrouwen. 

Je laat oude pijn, angsten en boosheid los, waardoor er weer ruimte komt om je leven in eigen hand te nemen. We zijn verleerd hoe we pijn en verdriet kunnen opruimen. Meestal vinden we dat we vooral niet moeten zeuren en moeten doorgaan. Onze boosheid, frustraties en verdriet, die iedereen in zijn leven tegen komt, stapelen zich op. Totdat ons lichaam in verzet komt en we last krijgen van sluimerende irritaties, angst, lichamelijke ziekte, burn-out, depressie enzovoort.

 KLACHT

Uw klacht is bedoeld als een aanzet om u te ontwikkelen tot een wijs mens.

Je kunt bij mij terecht voor zowel lichamelijke als geestelijke klachten. Het gaat om de manier van leven: wie ben ik en wat kan ik? De ervaring leert, dat er veel meer mogelijkheden in mensen verborgen zitten dan ze zich bewust zijn. Mensen met duidelijke klachten ervaren het sterkst dat ze niet zichzelf zijn. Ze hebben bijvoorbeeld klachten als: angst, depressie, burn-out, hoogsensitiviteit, chronisch vermoeidheidssyndroom, migraine en dwanggedachten.  

Gnosis therapie is zeker ook geschikt voor mensen die nog niet zijn vastgelopen. Mensen die zichzelf echt willen leren kennen en zich willen ontwikkelen. Het pad naar wijsheid kent een logische opbouw. Eerst worden alle angsten opgelost op het lichamelijke vlak, daarna op het geestelijke en als laatste op het niveau van je zijn, spiritueel dus. Altijd lopen we via de weg van vertrouwen naar begrip, inzicht en uiteindelijk wijsheid.

Door te voelen waar jij je niet prettig voelt in je lichaam, gaan we samen op zoek naar de oorzaak. Het onprettige gevoel is een gevolg van vastzittende spanning. Je zenuwbanen houden het vast. Deze spanning komt door je reactie op acties van anderen. In het verleden heb je bijvoorbeeld ruzie gehad met iemand. Nu hoeft iemand anders maar te lijken op die persoon en je voelt de spanning weer in je lichaam. Voordat je de spanning kunt ontladen, leid ik je naar begrip en inzicht in het gedrag van de ander. Door de spanning vast te pakken met je handen kun je de spanning ook ontladen. Je klachten lossen daardoor op. Je voelt je bevrijd. Het bijzondere is, dat je hierna ook niet meer gevoelig bent voor deze energie of klacht.

De gangbare gedachte is, om iets “een plek te geven”. Mijn manier van werken is anders: het is belangrijk om te ervaren wat de precieze oorsprong van het verdriet, pijn of angst is. Het oplossen van een klacht of thema gaat langs de weg van begrip en inzicht, in plaats van controle. Elke controle leidt tot angst en dan kom je in een vicieuze cirkel terecht. Want je wordt vanzelf weer bang om de controle te verliezen. 

Medicatie?

medicijnen

Een pijnstiller, antidepressivum of kalmeringsmiddel is een middel om je pijn of gevoelens onder controle te houden. Het biedt even verlichting. Op de lange termijn hindert medicatie het normale functioneren. Het middel is een gif waarop uw lichaam reageert. Meestal met een vecht- of vluchtreactie. Bij vechten worden de cellen die vergiftigd zijn opgeruimd en bij vluchten probeert het lichaam de toevoer van het middel te stoppen door de aderen er naar toe te verkleinen. In beide gevallen leidt dit tot een afbraak van je hersencellen, die je gedrag sturen. 

Vooral de lange banen van hersencellen worden afgebroken. Die cellen zorgen voor de communicatie tussen je frontale hersenen (het denken) en de achterste hersenen (voelen, plannen en controleren). Als deze comunicatie in de hersenen niet of slecht plaats kan vinden, overzie en doorzie je situaties niet meer en daar word je op termijn achterdochtig van. De psychiater kan je dan alleen nog maar helpen aan sterkere medicatie. 

Los je de problemen op een natuurlijke weg op dan worden je hersencellen vermeerderd, de lange banen in de hersenen weer hersteld en aangelegd en je wordt dan dus intelligenter.

Het zit in de genen?
Vaak denken we dat een ziekte in de genen zit. Maar, als het overgrote deel (meer dan 95%) van de functie van de genen (het DNA) nog niet is opgehelderd dan is het toch wel heel onwaarschijnlijk dat we daar zeker van zijn. 

dna med hr

De ervaring leert bovendien dat genen zich aanpassen aan de omstandigheden. Het is dus meer een kookboek dan een wetboek. Wetenschappelijk onderzoek heeft al aangetoond dat de genen langer worden door meditatie. De zogenaamde telomeren zijn volgens dezelfde wetenschap verantwoordelijk voor ouderdom van cellen. Maar blijkbaar kun je die ook veranderen. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer onderzoeken die bewijzen dat genen veranderen. 

Gelukkig maar, want anders zijn we bij de eerste de beste wijziging van de natuur meteen allemaal dood. We kunnen ons dan namelijk niet meer aanpassen. Soms komt de aanpassing een generatie later pas tot uiting. Soms is dat positief soms negatief. Het aanpassen van de genen is te sturen door ervaringen. Heftige ervaringen programmeren en niet heftige ervaringen programmeren niet. 

Oorzaak of gevolg aanpak?

Ik ga met u op zoek naar de oorzaak en we lossen het samen op. De gevolgen bestrijden helpt maar tijdelijk.

Veel thema's worden overgenomen van vader of moeder, „Het" zit in de familie. Door ze aan te pakken met begrip en inzicht, lossen ze op en worden je kind(eren) hier niet mee doorbelast. Thema's worden doorgegeven middels het emotionele - energetische systeem. De oplossing is je bewust te maken van dit emotionele - energetische systeem.  

Gnosis therapie is geen Freud theorie of standaard medische basiskennis. 

Het gaat uit van principes die vastgelegd zijn in de natuurkunde. 

In de loop van de tijd is er meer kennis ontstaan over hoe traumatische ervaringen zich vastzetten in Mentaal (het denken), Emotioneel (het gevoel) en Fysiek (het lichaam). Er is dus een drie-eenheid die samenwerkt en de relatie tussen deze drie is heel goed te doorgronden.

Ik werk dus ook op deze drie vlakken samen met je aan je genezing. Daarnaast heb ik nog drie systemen gevonden die ervoor zorgen dat je daadwerkelijk geneest. 

Dit zijn: perspectief (hoe zie je het), Actie (doe je ook iets aan de situatie) en Gevoel (waar voel je het). 

Hoe ziet een Gnosis therapie sessie eruit?

Er zijn verschillende technieken ontwikkeld die gebaseerd zijn op een nieuwe medische basiskennis. Alle ziekten komen voort uit spanningen en het lichaam probeert je te helpen om het te overleven. Helaas leidt de oplossing niet altijd tot het gewenste resultaat en dus moeten we het lichaam en de geest helpen om de juiste weg weer te vinden. 

De Gnosis therapie 

Start met Stress Release, tril je spanning eruit!

Boek Stress Release, de snelste manier.

ebook Stress Release, de snelste manier door Frank Godschalk en Inez van den Nouweland

Boek Stress Release, De snelste manier.

+ Gemakkelijk en snel toe te leren en toe te passen

+ Veel zinvolle informatie

+ Duidelijke uitleg met foto’s en illustraties

+ Voor iedereen fysiek toepasbaar


Boek StressRelease, De snelste manier. In onze webwinkel. Of ebook bij Bol.com

Stress Release in actie

Stap 1. Aarden, ontspannen.

Je begint met een heel eenvoudige oefening van aarden. Door het aarden komen de belastende gevoelens naar boven. Alle ervaringen die je niet hebt verwerkt, zetten zich vast in je lichaam en op voorspelbare en specifieke plaatsen. Ademen naar je buik zet dit proces al in werking. In feite help je je lichaam nu al om de spanning los te laten. Je brengt meer zuurstof in je lichaam en dus zal je angst los gaan laten. Maar het kan nog veel effectiever.

Stap 2. Bescherming vragen (dit hoeft niet, het is maar hoe spiritueel je bent).

"Mag ik bescherming van de kracht van Het AL". Hiermee bedoel ik dan: AL het leven en AL de materie. Feitelijk het hele universum. Een beschermende energie komt over je heen.

Stap 3. Concentreer je op je lichaam. Waar voel je je onprettig of heb je koude plekken of een vervelend gevoel of spanning?

Stap 4. Benoem hardop waar je de spanning voelt. 

Stap 5. Concentreer  je nu eens op die spanning. En pak die spanning vast tussen je handen. En je zal zien dat de spanning in je lichaam erop reageert. Nu gaan we de spanning langzaam samenknijpen zodat die ontlaadt. 

Stap 6. Ruk de spanning uit elkaar.

Stap 7. Trek de spanning uit je lichaam. Je pakt de spanning vast met je hand en trekt het uit je lichaam. Zo eenvoudig is het te doen.

Stap 8. Je kan dan verder gaan en jezelf vragen stellen over de ander en je eigen rol hierin.

Stap 9. Vervolgens geef je de spanning terug aan de ander of je geeft het simpel weg. Daarmee is de spanning aanzienlijk verminderd en komt die ook niet meer zo snel terug. 

Lichamelijk ontladen van diepgelegen spanningen: SR1

Wij zijn van mening dat iemand voordat hij/zij in therapie gaat eerst de meeste opgedane spanning alvast moet ontladen om zo sneller en beter te kunnen herstellen. Vergelijk het met een apparaat dat kapot is, je haalt eerst de stekker eruit, de spanning eraf, dan pas ga je het repareren. Hiervoor is StressRelease 1 ontwikkeld. Je doet een paar eenvoudige oefeningen gedurende 4 minuten en daarna kan je de spanning eenvoudig ontladen. Oorspronkelijk hadden we hier 45 minuten voor nodig en konden we 10 minuten ontladen. Doordat we het proces van ontladen beter gingen begrijpen, konden we het proces verkorten en vereenvoudigen. Nu doen we 4 minuten oefeningen en daarna 45 minuten ontladen. We hebben het systeem van stress en ontladen helemaal ontrafelt. Er is zelfs een SR2 in ontwikkeling om het nog effectiever te laten lopen.

Rugpijn en nekpijn

Veel rug- en nekklachten ontstaan doordat de spanning in je lichaam niet ontladen wordt. Er zijn veel spieren in het lichaam waar een masseur niet bij kan. Denk bijvoorbeeld aan centraal gelegen rugspieren zoals de psoasspier, de heupspieren en de spieren die vanuit de rug naar de benen gaan of je middenrif. Deze spieren geven bij spanning veel klachten en dat is snel te verhelpen. 

Fotolia 63535466 XS

De psoas major

Diep ademen door je buik.

Veel mensen kunnen niet diep ademen, ze ademen oppervlakkig, een borstademhaling. Ontspannen is dan onmogelijk en het is heel onnatuurlijk. Het gevolg is dan dat je lichaam meer spanning vasthoudt, waardoor je meer stress ervaart en vaker ziek zal zijn. Dit is veroorzaakt door een heftige ervaring waarbij je adem stokte. Medicijnen helpen niet, ze onderdrukken de klacht alleen maar.

relaxing boom


De meervoudige aanpak:

Alle traumatische ervaringen hebben dezelfde structuur in drievoud.

1. Conflict

2. Vluchten, bevriezen of ontkennen

3. Plotseling zonder waarschuwing. 

Het verstand werkt in zevenvoud alles af.

conflictentrauma1

1. Perspectief
dat voortkomt uit eerdere ervaringen. Wat is je verwachting?

2. Zintuigen
Wat zie, voel je en hoor je?

3. Emotie
Welk gevoel komt er in je op?

4. Actie
Wat ga je nu doen?

5. Fysiek
Wat gaat je lichaam doen om je te helpen?

6. Mentaal
Je overdenkt nog eens je actie’s en je probeert jezelf gelijk te geven.

7. Compassie. De beste oplossing is te vinden in compassie maar daar kan het verstand niet zo goed bij.

Als de emoties niet worden beleefd en verwerkt dan blijft de informatie met het gevoel opgeslagen zitten in het verstand. Die gaat dan werken zoals een computer waarvan de harde schijf is volgelopen. Je computer vertoont crashes als de vrije ruimte op de harde schijf minder is dan 10 % en loopt heel erg traag als de vrije ruimte minder is dan 5%. Bij mensen werkt het op eenzelfde manier. Het niet verwerken van ervaringen leidt tot crashes. In feite is het je reptielenbrein die je gijzelt. 

Het recept om een gezond verstand vast te laten lopen is heel eenvoudig. Als je een heftige situatie meemaakt en je kunt je emoties niet uiten en verwerken, dan blijft de ervaring met het bijbehorende gevoel opgeslagen zitten in je verstand. Het verstand raakt geblokkeerd als: je een heftige ervaring hebt gehad of wanneer er meerdere kleine traumatische ervaringen waren. Wanneer je verstand geblokkeerd raakt gaat het werken als een computer met een volle harde schijf, de computer gaat steeds vaker vastlopen. 

Gnosis Therapie

 • is gebaseerd op technische natuurkunde 
 • geen medicijnen maar de natuurlijke weg volgen
 • werkt op basis van gevoel
 • gevoel werkt snel en spreekt de waarheid
 • gevoel heeft een ijzeren geheugen
 • kennis van het verstand: waarom brengt je verstand niet de oplossing?
 • gevoel weet meer van de oorzaak af dan het denken ooit kan bedenken
 • verstand is hetzelfde als lego blokjes van begrippen, maar je kan nooit iets ronds bedenken
lego
 • gevoel is als lego, rechthoekig en rond tegelijkertijd
 • to the point naar de oorzaak.
 • wij volgen de vrouwelijke weg, samen met de mannelijke. Het gevoel geeft aan waar het probleem ligt en het verstand geeft de oplossing.
 • Weer bij jezelf komen, bij je gevoel - je innerlijke zijn.
Balans

Balans onder alle omstandigheden

Bij jezelf zijn betekent:

 • geen conflicten meer met jezelf of anderen
 • afspraken maken die ook nagekomen worden
 • meer plezier in het leven en genieten van de zon
 • openheid
 • eerlijkheid naar jezelf en anderen en je er goed bij voelen
 • reacties van anderen worden milder en je gaat zelf ook milder worden naar anderen
 • respect kent twee kanten: uw eigen gevoel niet negeren maar ook die van de ander meenemen
 • eenheid 
 • delen in plaats van geven en nemen. Als je deelt heb je meer

Hierdoor blijft er meer over voor je:

 • leven
 • gezin
 • werk
 • energie
 • doelen die je wilt bereiken

Handig voor iedereen die zit met:

 • scheiding
 • slechte relaties
 • verstoorde werkrelaties
 • angsten
 • ziekte
 • stress
Verdriet
 • onzekerheid
 • er niet uitkomen, in de put zitten
 • vragen over het leven, hoe los ik het op
 • zakelijke belangen, dreigende ondergang of faillissement van bedrijf
 • ontslag: en wat nu?
 • vragen over: IK BEN? 
 • geen grenzen kunnen stellen
 • dubbel gevoel hebben over van alles: man en vrouw of alles heeft twee kanten. 

www.StressRelease.eu

Gnosis therapie  ©  2009 - 2023 
Privacy statement
Gnosis therapie praktijk is gevestigd in:
Bruistensingel 100,
5232 AC ’s-Hertogenbosch
Tel: 06-18435043
Stuur Gnosis Therapie een bericht op WhatsApp.