Contact algemeen

Bezoek adres:

Gnosis Therapie
Ing. Frank Godschalk
Ing. Inez van den Nouweland

Goedenaardspolder 22, 
5235 VG te 's-Hertogenbosch 

Email adres: Frank.godschalk@gmail.com
Telefoon: 073 644 0694  of 06 1843 5043                                    

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Gnosis therapie  ©  2009 - 2017 
Gnosis therapie praktijk is gevestigd in:
Goedenaardspolder 22, ’s-Hertogenbosch
Postcode 5235 VG
Tel. 073-6440694
Mob. 06-18435043 (stuur een whatsapp)