Tarief


Gnosis therapie is aangesloten bij het Collectief Alternatieve 

Therapeuten en de Geschillen commissie GAT.

Individuele consulten en therapie worden gegeven bij u op locatie of in de praktijk te 's-Hertogenbosch.

Een eerste consult vraagt 2 á 3 uur. Het is belangrijk dat u goed beseft hoe het werkt en wat u kan verwachten. Hierin leert u meteen hoe het werkt en lost u meteen één of meerdere thema's op. Een eerste consult kost  € 180,- (Incl BTW). Er wordt dan een inventarisatie gemaakt van uw fysieke - emotionele en mentale gesteldheid en u leert de eerste beginselen van het werk volgens de Gnosis therapie. Consulten zijn altijd op afspraak. Betaling na consult á contant of op rekening.Uurtarief per 1 januari 2018

Particulieren: Euro 90,- Incl. BTW (21%) aftrekbaar onder coaching voor belasting.

Zakelijk: Euro 120,- Incl BTW (21%) aftrekbaar onder coaching voor bedrijf.

Reiskosten: Euro 0,19 per km plus Euro 30,- per uur reistijd.

Geen vergoeding door zorgverzekeraars. Dit komt omdat er nog geen opleiding is voor Gnosis Therapie en we gaan uit van het idee dat alle ziekten worden veroorzaakt door conflicten. Bacteriën en virussen komen later pas. Het bestrijden van ziekten is niet het doel. Het opheffen van de oorzaken. Helaas, is dit niet het doel van de medische wereld. 

Vergoeding door werkgever bij ziekte of burnout bijvoorbeeld is de werkgever niet verplicht u te helpen om weer aan het werk te gaan. Maar, de nieuwe wet Poortwachter stelt wel dat alle kosten bij voortdurende ziekte worden verhaald op de werkgever. Uiteraard zal een therapie die u zelf graag wilt doen meehelpen om sneller te herstellen. Eventueel willen wij wel bemiddelen of u helpen om met de werkgever tot overeenstemming te komen. 
TIP: Coaching/therapie is belastingaftrekbaar

Ook in 2014 kun je als particulier, werkgever en ondernemer de kosten (incl. BTW) voor loopbaanadvies als studiekosten aftrekken., als er sprake is van een leertraject waar je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Je krijgt dan 30% tot 50% terug bij de aangifte inkomstenbelasting. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt.

“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. 

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.”
(bron: Kluwer Belastinggids 2013)

Voorwaarden aftrek studiekosten

U mag studiekosten en andere scholingsuitgaven aftrekken onder de volgende voorwaarden:

  • U of uw fiscale partner maakten de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner. Kosten voor de studie van uw kind mag u niet aftrekken.
  • De opleiding of studie was gericht op uw (toekomstige) beroep.
  • Er was sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht.
  • Uw totale kosten min eventuele vergoedingen waren hoger dan de drempel van € 250. De kosten boven de drempel mag u aftrekken.
  • Het bedrag dat u mag aftrekken als studiekosten en andere scholingsuitgaven na vermindering van de drempel, is maximaal € 15.000. Er geldt geen maximaal bedrag of een hoger maximaal bedrag in bepaalde situaties (zie Maximum aftrek studiekosten).

Zie belastingdienst.

Het beste dient u een verzoek in bij de belasting inspecteur in uw regio, waarin u onderbouwt waarom u de consulten nodig heeft voor uw werk of inkomen. Over het algemeen, kan men een dergelijk verzoek moeilijk weigeren omdat alles wat u beter laat functioneren of waardoor u meer inkomen kan verwerven in dienst staat van het werk en inkomen. Heeft u dus een psychisch lastig leven, dan zal dit duidelijk zijn weerslag hebben op uw functioneren. De belastingdienst kan u niet verplichten om welke opleiding of coaching traject te volgen. 

De belastingdienst kan u niet verplichten. U heeft dus alle recht op de aftrek post " met het oog op werk en (meer) inkomen".Aftrekbaarheid van de kosten in verband met ziekte: De volgende kosten voor hulp van een specialist zijn aftrekbaar:

• kosten voor de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of andere specialist• kosten voor verpleging in een ziekenhuis of een ander verpleeghuis• alternatieve behandelingen zoals acupunctuur, revalidatie, logopedie of homeopathie maar alleen als dit gebeurt door een dokter of onder begeleiding van een dokter. U zal dus uw huisarts of psycholoog moeten inschakelen om toe te zien op de behandeling.

Het enige criterium is feitelijk dat het moet gaan om uw welzijn, objectief vast te stellen, en niet omwille van persoonlijke verrijking.

Als u uw huisarts zover kan krijgen dat hij u wilt begeleiden bij dit proces, dan is er mogelijk wel een vergoeding mogelijk vanuit het ziekenfonds. Maar, ik acht de kans bijzonder klein. Ze willen liever bacterieën bestrijden dan de oorzaak aanpakken. 

Gnosis therapie  ©  2009 - 2021 
Privacy statement
Gnosis therapie praktijk is gevestigd in:
Goedenaardspolder 22, ’s-Hertogenbosch
Postcode 5235 VG
Mob. 06-18435043
Stuur Gnosis Therapie een bericht op WhatsApp.