Kanker

Breng je stress niveau omlaag, je spanningen, je opgebouwd verdriet. En besef dat je psychisch aan het einde was van je latijn. 

Start met Stress Release, tril je spanning eruit!

Boek Stress Release, De snelste manier. 

+ Gemakkelijk en snel toe te leren en toe te passen

+ Veel zinvolle informatie

+ Duidelijke uitleg met foto’s en illustraties

Voor iedereen fysiek toepasbaar

Boek StressRelease, De snelste manier. In onze webwinkel. Of ebook bij Bol.com

Stress Release in actie

Als je lichaam geen mogelijkheid meer ziet om het psychisch op te lossen dan zal je lichaam je meer capaciteit geven om de strijd te winnen.

Bijvoorbeeld door grotere longen, lever enzovoorts te gaan maken. De kern van de oplossing is het conflict oplossen, maar dat is gelijk de grootste moeilijkheid. Als je nog nooit iets hebt opgelost in je leven, maar vooral dingen voor lief hebt genomen, niet echt voor jezelf bent opgekomen, dan moet je veel leren in een heel korte tijd. Anderen oderdrukken altijd hun gevoelens en emoties. 

Hoe meer energie, hoe groter je overlevingskansen. Dus lichamelijke stress ontladen is het eerste dat we moeten doen. Stressrelease!


Als stress situaties langdurig zijn en de stress wordt alleen maar meer in plaats van minder, dan zullen deze storingen zich dieper nestelen in je lichaam. Je lichaam zegt dan in feite: "doe iets, stap uit je stress situatie". Dit is vaak niet eenvoudig, maar misschien wordt het tijd om het eens allemaal anders te gaan doen. 

Als we doorgaan met hetgeen we doen, blijven we ontvangen wat we altijd hebben ontvangen. Einstein zei het heel mooi:”Je bent GEK als je denkt dat als je hetzelfde blijft doen dat je dan een andere uitkomst krijgt."

Door naar jezelf te kijken, kom je erachter wat er allemaal aan stress en spanningen speelt op de achtergrond. Als je deze oorzaken oplost, krijg je meer energie en ben je beter in staat jezelf te genezen. Deze weg kan altijd samen met de reguliere geneeskunde worden gevolgd, omdat ze niet ingrijpt op de kennis/ervaring van de arts. Door het verminderen van de stress kan het lichaam weer beter functioneren en herstellen. 

Het verband tussen stress en kanker is reeds vaak gelegd. De arts kan alleen helpen je lichaam te herstellen, de stress zul je zelf moeten oplossen. 

Stress is doodsoorzaak nummer 1 maar de oorzaak van de stress is een traumatische ervaring geweest.

werkstress

Stress wordt veroorzaakt door een conflict. Een conflict kan als er een rode draad door je leven lopen met bijvoorbeeld als thema: "ik heb het gevoel dat ik niet mijn mening mag geven” of "ik ben niet goed genoeg”. In het onderstaande schema is het proces weergegeven dat iedereen volgt.


Het Gnosis Therapie kompas ©

Mensen hebben soms heel zware emotionele conflicten en ze krijgen het niet opgelost. Soms leidt dat conflict tot kanker en soms tot psychische problemen. Als we ze dan uit het conflict halen, de oplossing geven, dan worden ze altijd kortdurend (een minuut, soms een dag) moe. Dat is de eerste fase van de oplossing. Daarna komt er vrijwel altijd een draaierig gevoel in je hoofd. Dit draaierige gevoel kan seconden duren en in sommige gevallen minuten lang, maar het eindigt altijd. Dit is juist een teken dat het conflict goed is opgelost. Er is een nieuwe rust ontstaan in het leven van de persoon. 

Als men de situatie eenmaal aanvaard dan komt het verdriet eruit.

Verdriet

Wat uit de grafiek duidelijk naar voren komt is, dat je maar beter geen spanning kunt laten oplopen. Wanneer iemand spanning heeft is de eerste reactie meestal om ontspanning te zoeken, bijvoorbeeld door te wandelen. Dit is geen structurele oplossing. De oplossing zit in hoe je kijkt naar een situatie waardoor de spanning ontstaat. Meestal zit er een traumatische ervaring onder. Hierdoor kun je alleen nog maar kijken vanuit je pijn en angst in plaats van hoe je het aanpakt op een gezonde manier.

Mensen realiseren zich vaak niet dat het idee dat je je mening niet mag geven niet juist is. Als je met dat idee leeft heb je onbewust een conflict. Dit conflict zorgt dat het lichaam in een bepaald orgaan meer of minder cellen worden gemaakt. Het lichaam heeft met deze cel op- of afbouw als doel je beter en sterker te maken. Als je het conflict oplost, komt het lichaam in rust en gaat herstellen. 

Op het moment dat je het conflict oplost wordt je draaierig in je hoofd en heel vaak kom je dan ook een soort versnelde film tegen van je leven. Je hebt het ook als je droomt. In feite vindt er dan een check plaats in je lichaam: hoe was het toen ik vast zat in mijn angst, hoe is het nu ik deze oplossing heb gevonden om het conflict op te lossen. Daarna vindt de genezing plaats. 

"Ongeremde" celgroei (de opbouw van extra cellen in een orgaan) is een poging van het lichaam om het conflict te overwinnen. 

Mythen over kanker:

doctor

De dokter

1- Kanker is ongeremde groei?

Ongeremde groei (de opbouw van extra cellen in een orgaan) is een poging van het lichaam om het conflict te overwinnen. Maar botkanker is juist afbraak van cellen. Dat komt toch echt niet overeen met groei. Het laten groeien van kankercellen in een schaaltje is nog maar pas mogelijk. Wanneer kankercellen ongeremd groeien zou dat al veel eerder zijn aangetoond in een petrischaaltje.

2- De kanker is uitgezaaid? 

Dat is toch echt niet wat er gebeurd. Want de longcellen groeien nu echt niet in je botten. Als het kon uitzaaien dan moest men toch zeker alle bloeddonoren checken of tenminste al het gedoneerde bloed onderzoeken op kankercellen. Maar dat gebeurt niet. 

Hoe zit het nu: 

- men verspreid zelf de kanker? 

- Of het verspreid zich gewoon niet? 

Uitzaaiingen bestaan niet. Wat je wel heel ziek kan maken is dat je te horen krijgt van een arts dat je kanker hebt en dat je niet lang meer te leven hebt. Dat kan zo traumatisch voor je zijn dat de stress die de diagnose veroorzaakt “uitzaaiingen” in bijvoorbeeld je longen, lever of botten geeft. De diagnose is heel stressvol en dan gaat het overbelaste systeem nog harder werken om het op te lossen.

3- Het zit in de genen? 

Bij ongeveer 5% van alle mensen met kanker is een erfelijke aanleg de belangrijkste oorzaak van de ziekte (althans dat denken we). In de natuurkunde is een effect van 5% ruis, een meetfout dus. Voor het grootste deel van de mensen met kanker zit het dus niet in de genen. Voor 86% van alle ziektes geldt is dat ze stressgerelateerd zijn. 

Als we de genen bestuderen dan komen we op een wonderlijke situatie. De genen bestaat uit een code van ongeveer 60 encyclopedieën. De genen liggen opgerold als een bolletje wol in je cel opgeslagen. Als de genen actief worden en iets gaan maken, dan rollen ze zich uit zodat het de juiste stof op het juiste moment aan kan maken. Hoe ze dat doen weet geen mens. Maar het is wel de oorzaak van kanker? 

dna


4- De kanker is al zeker vijf jaar aan het groeien?

Onzin, het lichaam kan een baby laten groeien in negen maanden tijd naar een gewicht van ongeveer acht pond. Dat is gemiddeld een pond per maand. Als je zo’n grote kanker in je longen hebt, dan is het pas acht weken oud. Kortom, de kanker is twee á drie maanden voor de diagnose ontstaan.

baby


5- Chemo is de oplossing?

Van chemo zal je niet veel beter worden, maar het kan je wel helpen op korte termijn. Het is een nieuwe grote stress veroorzaker, die op een andere locatie in je lichaam zich zal uiten. Als je eenmaal beseft dat het lichaam reageert op een aanval, dan begrijp je de chemo ook. 

Ooit iemand horen klagen over pijn in zijn knie toen er een tijger achter hem aan liep? Er zijn zelf mensen die een grote wond hebben opgelopen door een ongeluk en niets voelen. Pas als ze tot rust komen dan hebben ze ineens pijn en gaat het lichaam de zaak repareren. 

Zo werkt het met een chemobehandeling ook. Door de aanval van de chemo wordt de grootste stress van het lichaam verplaatst van de eerste kanker naar de levensbedreigende indringer: de chemo. Het lichaam verzet zich nu tegen het grootste probleem en de oorspronkelijke kanker zal voorlopig niet meer groeien. Meestal is het onderliggende conflict dan ook opgelost en de patient is genezen. Dus chemo is wel een oplossing. 

chemotherapy-

6- Ik word nooit meer beter?

Er zijn heel veel mensen die spontaan beter zijn geworden. Medisch is het onverklaarbaar maar met de kennis in je achterhoofd dat als het conflict is opgelost, je weer gewoon gaat functioneren, is het niet zo’n wonder. Altijd zien we dan zoals in de Helende reis van Brandon Bays dat er een verzoening is, de oplossing dus. Hoe je die maakt of vindt maakt niet uit. Als je het maar vindt en de steun krijgt van je familie.

fitness-332278  180

7- Vitamines zijn de oplossing?

We hebben een levensstandaard die ver boven die van de afgelopen eeuwen ligt. Vitaminetekorten hebben we niet echt over het algemeen gesproken. 

We hebben in onze huidige samenleving wel te maken met patenten en octrooien. Dat zijn documenten waarin is vastgelegd dat bedrijven het alleenrecht hebben voor een product of medicijn. 

Zelfs natuurlijke producten zoals verschillende soorten groenten worden op het moment gepatenteerd, met als gevolg dat we straks nog maar weinig keuze hebben in verschillende soorten tomaten bijvoorbeeld en wij moeten eten wat de industrie ons voorschotelt. Dat zou heel goed minder voedzaam en minder vitaminerijk kunnen zijn dan het oorspronkelijke natuurlijke product. De tekorten moeten dan aangevuld worden met supplementen gemaakt door de industrie. 

Men verandert de planten om er meer bestrijdingsmiddelen te kunnen gebruiken. Meer oogst, denken we dan. Maar beter voor de gezondheid is het zeker niet.

Vitamines

Vitamine's

8- Medische wetenschap is goed?

Alle medische onderzoeken hebben als doel een product te maken dat patenteerbaar is. Alle lichaamseigen stoffen zijn niet patenteerbaar en dus wordt er weinig onderzoek naar gedaan. Herinner je je Interferon nog, het wondermiddel dat ervoor zou zorgen dat kanker zou verdwijnen? Interferon is een stof die cellen onderling naar elkaar sturen om te waarschuwen dat er gevaar dreigt. Een immuun booster dus. Helaas is dit op niets uitgelopen. En zo zal het wel blijven. Je kan beter leren om anders te leven. 

De afweer is niet het probleem. Men beseft nog steeds niet dat kanker ontstaat door stress, langdurige of heftige stress. Je kan je weerstand wel verhogen, maar daar gaat de stress echt niet van weg. Wim Hof, the Iceman, verhoogt de immuniteit (of is het de weerstand) wel met behulp van het afharden van het lichaam met koud water. Deze techniek is goed voor het lichaam maar lost het probleem waardoor kanker ontstaat niet op. De afweer was namelijk niet het probleem, de stress is het probleem. Het enige dat helpt is de oorzaak van de stress wegnemen en de opgedane stress ontladen. 

9- Is de medische wetenschap wel wetenschappelijk? 

Als we de schijf van 5 als voorbeeld nemen, de voeding dus, dan blijken de voedingsadviezen in de VS heel anders te zijn dan in Nederland, Duitsland of Frankrijk. 

In Duitsland is linolzuur absoluut verboden. In Nederland wordt er reclame voor gemaakt  want het is goed voor hart en bloedvaten. 

In Duitsland is NO drijfgas (lachgas) absoluut verboden, in Nederland zit het in de spuitbussen met slagroom. 

Maar wetenschap is toch dat het onomstotelijk is vast komen te staan iets de juiste oplossing is? 

people-219985  180

In de Natuurkunde worden alle verschijnselen onderzocht. Neem als voorbeeld een appel die valt. Alle voorwerpen en ook appels vallen onder invloed van één kracht, de zwaartekracht. Je hoeft dus niet alle appels of vogels te onderzoeken. Ze vallen allemaal op dezelfde manier en de uitkomst is misschien dat de éne appel meer kapot is dan de ander maar de oorzaak is wereldwijd dezelfde. 

Er komt een formule uit en die is niet patenteerbaar maar lost wel heel veel ellende op. Ben je een medicus, dan is elke ziekte anders, het heeft een andere oorzaak en een andere aanpak nodig. En het medicijn dat je ervoor bedenkt is patenteerbaar. 

Ook als we kijken naar de methode van medicijn ontwikkeling krijg je een heel onprofessioneel gevoel. 

Neem bijvoorbeeld Viagra. Oorspronkelijk ontwikkeld voor hartstoornissen. Nou, wat we daarmee doen is inmiddels al duidelijk. 

Of neem bijvoorbeeld Anti-psychotica. Ze lijken allemaal heel sterk op de werkzame stof die ook in cocaïne of hasj zit, doe er een fluor component bij en je bent weer een stofje rijker. Patent erop en verkopen maar. 

Bovendien is de aanpak ook nog verschillend per land of continent. Na meer dan honderd jaar onderzoek is men er in geslaagd om steeds meer mensen ziek te krijgen en niet de oorzaak te benoemen. Blijkbaar krijg je geen patent op de oorzaak want anders was het allang gevonden. 

10- Iedereen kan altijd kanker krijgen. Het is geheel willekeurig?

Kan je ook longkanker krijgen in getransplanteerde organen? NEE
Tenzij je het weefsel voorziet van een sterk gif dat het weefsel aanzet tot groei natuurlijk. 

Longkanker dan?.

Van roken krijg je longkanker, dat is algemeen bekend. Staat op elk pakje.

Je moet dit niet opvatten als kritiek hoor. Ik probeer gewoon antwoorden te vinden op de vele vragen die er zijn. Wetenschappelijk onderzoek wil zeggen dat men vragen gaat stellen en probeert om de theorie die er is te weerleggen. Elke theorie moet een antwoord geven op vragen. Zeker als er geen verbetering is in de genezing. 

Als roken longkanker veroorzaakt waarom krijgen mensen dan zonder te roken longkanker en waarom zijn er dan mensen die echt heel veel roken en die geen longkanker krijgen? Waarom zijn uitlaatgassen dan wel veilig? De roetdeeltjes (diesels zijn er berucht om) in uitlaatgassen zijn nog veel gevaarlijker dan die van sigarettenrook. Elke automobilist staat langdurig in de file en die moet dus zeker longkanker krijgen. 

Longen

Longen

Het is de teer! Maar natuurlijk krijg je daar longkanker van. De wegwerkers die al 30 jaar teren voor onze snelwegen vallen ook allemaal om van de longkanker, of hebben die nu allemaal een gasmasker op? Het argument werkt niet

Er is iets veel groters en eenvoudigers aan de hand. Mensen die roken hebben stress want roken werkt verdovend dus voel je de stress minder. De stress werkt bij sommige mensen op de longen. De longen worden aangezet om meer longweefsel te produceren.  De oorzaak kan psychisch zijn, je heel heftig het gevoel hebt te stikken terwijl daar concreet geen aanwijzing voor is.

Voor mij als natuurkundige moet het altijd voorspelbaar werken of de theorie klopt niet. 

Er mogen in de natuurkunde geen uitzonderingen zijn. Die zijn er in de medische wetenschap wel en veel (enkele honderden). 

Wat ik in mijn kleine praktijk heb gezien is dat mensen met bijvoorbeeld longkanker  behoorlijke schokkende ervaringen hebben gehad. Iemand die ineens het hele pensioen van anderhalf miljoen euro kwijt raakte. Als kind werd hij verstoten met geen cent op zak. Dan beloofd zo iemand zichzelf altijd goed te voorzien van geld. Toen hij zijn pensioen kwijtraakte ging het weefsel in zijn longen groeien. Hij vatte het verlies van zijn pensioen op als: "ik heb niet genoeg geld en dus geen lucht om te overleven". Zijn lichaam ging hem helpen door meer longcapaciteit te creëren.  

Je zal bij iedereen die kanker heeft ontdekken dat ze twee processen hebben lopen. Het ene proces is de angst die de longen zal laten groeien en de andere is dat ze niet de angst kunnen oplossen vanwege een ander groot gevaar. Althans, zo vat men het zelf op. Zuiver observerend is er niets aan de hand maar voor de persoon zelf is het een enorm probleem. 

Als iets blijft groeien dan moet er ook een bron zijn die dat aanzet. Alles wordt bestuurd vanuit de hersenen. Dus de hersenen zijn ook de oorzaak. 

Fotocredits: _DJ_ (cc) Hersenen

Overigens, kun je oorsponkelijke kankercellen ook laten groeien buiten het lichaam, zoals een bacteriekolonie? NEE

Kun je ook longkanker krijgen in een getransplanteerde long? NEE

Kan iemand met een harttransplantatie ook een hartaanval krijgen? NEE

Waarom krijgen mensen na de diagnose van kanker uitzaaiingen? En zijn dat dezelfde weefsels als de oorspronkelijke kanker weefsels? Dus longweefsel dat nu ineens in de botten groeit? NEE

Voorzover ik heb kunnen na gaan, hebben de meeste mensen een heel heftig trauma meegemaakt. Het trauma maakt dat mensen steeds meer problemen krijgen omdat ze vaak het trauma herbeleven of feitelijk opnieuw creëren, soms als dader soms als slachtoffer. 

depressie

De meeste mensen met kanker die ik gesproken heb zijn zich daar wel van bewust maar doorzien niet dat het ze tot de afgrond heeft gebracht van wat ze psychisch nog aan kunnen. 

Ik heb uiteraard geen honderden mensen met kanker gesproken. Maar degene die ik heb gesproken heb ik wel zeer intensief gesproken. Ze waren al terminaal en kwamen daarom naar mij toe. Misschien wel omdat ze terminaal waren, was men ook bereid om letterlijk alles op tafel te leggen. Soms leidde dat tot een "spontane” genezing. Soms kon ik ook niet door het conflict of het trauma heen breken en kwam er dus geen genezing. 

Dit is in het kort hoe ik het zie en ik heb misschien nog niet op alles een antwoord maar het gaat wel heel snel. Ik los al veel problemen op en kom tot nieuwe inzichten die het proces van genezing sneller laten lopen. Misschien wel vanwege het feit dat ik alleen werk. Ik hoef weinig te overleggen en mijn drive is groot. 

We zetten de tumor of kanker op kweek?

Men zegt in de volksmond dat het weefsel uit de tumor op kweek wordt gezet. Dat is niet juist. Het tumorweefsel wordt gefixeerd en met specifieke kleurstoffen bewerkt, in zeer dunne plakjes gesneden en uiteindelijk onder de microscoop bekeken. Het bewerken en bekijken van het weefsel kost tijd. Vandaar dat je nooit direct de uitslag hoort. Gemiddeld gaan er zeven dagen overheen. De patholoog beoordeelt onder de microscoop het weefsel. Hij schrijft zijn bevindingen op in het pathologisch-anatomisch verslag (PA-verslag). Uit spreekuurthuis.nl

file0001999433332


Kanker op kweek is de toekomst?

Hans Clevers (en anderen) heeft recent een techniek ontwikkeld waarmee het mogelijk is om tumorweefsel van patiënten te kweken. Zoals stekjes van een plant laten de wetenschappers losse kankercellen buiten het lichaam uitgroeien tot tumoren. Dit biedt ongekende mogelijkheden, want op zulke gefabriceerde tumoren kan vrijwel ongelimiteerd getest worden. En dat is precies wat het Dream Team? de komende vier jaar zal gaan doen: grote aantallen geneesmiddelen testen op gekweekt tumormateriaal van patiënten. Iets wat tot voor kort niet of nauwelijks mogelijk was. Clevers: 'Normaal gesproken worden medicijnen in jarenlange studies bij patiënten getest en heb je na afloop slechts antwoord op één vraag. Uit KWF.nl

Reactie:

Dat je de kanker op kweek kan zetten is een formidabele prestatie. Eindelijk na 50 jaar weten we de cellen aan te zetten tot ongebreidelde groei. 

Dat het alleen in lichamen zo hard groeide vindt niemand vreemd? Dat is toch het bewijs dat de hersenen het aansturen! 

Waarom kan geen arts die conclusie trekken? Andere weefsels groeien prima buiten het lichaam. Zelfs een mens kan ontstaan in een petrischaaltje. Kijk maar naar IVF en ICSI. 

Hoe dom kan je zijn? Dream team? blijf dromen….

Ik zie commerciëel meer in de nieuwe biefstuk op kweek dan in dit onderzoek. Je weet nu namelijk alleen hoe het in het schaaltje gaat werken. Maar het lichaam zal zich gaan verzetten tegen je nieuwe aanpak want het is al helemaal uitgeput. Aan proefpersonen geen gebrek. We doen al jaren dezelfde chemo testen op mensen en we blijven het herhalen. 

Pleidooi:

Ik zou er voor willen pleiten dat we de medische onderzoeken weer onder staatsbelang gaan brengen. Het gaat om onze gezondheid als mensheid. Dat kun je niet aan een commerciële organisatie overlaten. Ze onderzoeken alleen dingen die patenteerbaar zijn. Gezond verstand is niet patenteerbaar en dus moeten miljoenen mensen lijden en sterven. Hoe doen jullie het toch? 

De uitvoering van het handelen kan je wel aan commerciële organisaties overlaten maar het onderzoek en de patenten moeten zo snel mogelijk uit handen van de commercie worden gehaald. In mijn lagere schooltijd, rond 1973, was er al sprake van. De farmacie heeft geld nodig om de onderzoeken te betalen en dus hebben ze recht op een patent. Maar, geld is er echt genoeg. 

Ik betaal al € 2400 per jaar aan ziekenfonds. Over alle gezinnen is dat heel veel geld. Is ook makkelijk uitgeven want je bent verplicht eraan mee te werken maar je hebt er geen zeggenschap over hoe het besteed wordt. Is dit dan slavernij? Nog afgezien van de hulp die je krijgt. Levenslang aan de medicijnen is voor mij nog geen genezing. Het is een commerciële goudmijn!

goud3

De aanpak van kanker op een andere manier

Wij leren je snel hoe je een bedreiger of bedreigende situatie het hoofd biedt zonder dat je daarbij nog in angst schiet. Eenmaal verlost van de angst kun je snel schakelen en zaken aanpakken. We leren je hoe u wel je doel bereikt zonder vechten of vluchten. Angst bevriest je gedachten en je denken is soms de enige uitweg. Het oplossen van angst is dus het allerbelangrijkste dat je kan doen om iemand gezond te maken en te houden.

Je ontwikkelt een nieuwe manier van zijn en denken. 

Elke kanker is gekoppeld aan een specifiek thema. Dit is ook al heel uitgebreidt onderzocht en getest. Niet iedereen kan natuurlijk zijn “thema” oplossen. Het is ook niet gemakkelijk. Waar een wil is, is ook een weg. 

De oplossing voor kanker:

Je moet zo snel mogelijk weer terug naar de basis en het nood - stress - programma uitzetten. Alleen ontspannen (wandelen, yoga etcetera) is niet voldoende. Je hebt de meeste kans op genezing als je de stress omlaag brengt in je lichaam. Het reduceren van de stressfactoren is een kwestie van bewustwording. Hoe meer energie je hebt om je lichaam te helpen hoe beter. 

Overigens is elke kanker direct te relateren aan een traumatische ervaring die je twee tot drie maanden eerder hebt gehad. Ik heb het niet uitgevonden dat heeft Dr. Ryke Geerke Hamer gedaan in 1980. Zijn resultaat in de kliniek was dat 95% van zijn patiënten nog steeds in leven was na vijf jaar. Maar het is niet patenteerbaar en dus niet medisch erkent zoals we hierboven al hebben gelezen. Kortom, we gaan lekker door met stralen, DNA-onderzoek en chemo. Want een goede chemo kost 100,000 euro. Lang leven de patenten. Ja, het scheelt maar een letter, patent of patiënt.

patentofpatient2

Spanningen lostrillen door je lichaam aan het trillen te zetten.

Middels een paar eenvoudige oefeningen brengen we je lichaam in een stand die de stress los gaat laten. Oorspronkelijk hadden we hier 45 minuten voor nodig om te gaan ontladen. Met de nieuwe technieken gaat het al na 4 minuten en kun je het na een paar keer ook goed elke dag thuis doen. Je zal verbaasd staan te kijken naar hoeveel spanning zich heeft vastgezet in je lichaam. 

Veel traumatische ervaringen zetten zich vast in het hersenen en zorgen er daarmee ook voor dat je niet anders kan denken. Je blijft dan spanning opbouwen. Door je te leren hoe je de stress eenvoudig kan ontladen, gaat het allemaal wat makkelijker en sneller. 

Daarnaast gaan we de stress die je lichaam heeft vastgehouden ontladen op zes niveaus:

1. Lichamelijk. Je gaat trillen. Net zoals een dier dat doet nadat het is ontsnapt aan de roofdieren.

2. Geestelijk. Je krijgt les in hoe werken trauma’s en ziekte en genezing. 

3. Psychisch. Je gaat elke angst omzetten in boosheid en later verdriet. 

4. Spiritueel. Begrip en inzicht en wijsheid aanbrengen in je leven.

5. Somatisch. De spanning in je zenuwen trek je zelf eruit en je herstelt je eigen kracht.

6. Actie. Als je niet anders gaat doen dan je voorheen deed, dan blijf je ziek.

Tot slot wil ik je dit nog meegeven. Ik sta niet te pleiten voor een drukke praktijk met kankerpatiënten. Ik heb het al heel erg druk. Het kan anders en het moet anders.

Huisartsen doen ontzettend belangrijk werk maar staan ook vast. Ze mogen alleen doen wat er voorgeschreven staat. Ze beseffen zelf ook wel, dit is niet altijd de beste oplossing maar welk alternatief hebben ze?

Gnosis therapie  ©  2009 - 2023 
Privacy statement
Gnosis therapie praktijk is gevestigd in:
Bruistensingel 100,
5232 AC ’s-Hertogenbosch
Tel: 06-18435043
Stuur Gnosis Therapie een bericht op WhatsApp.