Energetische koorden

Energetische koorden zijn er niet echt, niet fysiek, maar is een hulpmiddel om je bepaalde handelingen te laten doen.  

Na veel experimenteren en onderzoek zijn we erachter gekomen dat het niet noodzakelijk is om je een koord voor te stellen. Alleen de handelingen zijn al voldoende en de juiste vragen daarbij. 

Een koord waarmee je vastzit.

Het principe is eenvoudig. Als je stress krijgt van iemand dan voel je je niet prettig op een bepaalde plaats op of in je lichaam. Laten we als voorbeeld de hals nemen, vaak wordt een pijnlijke plek in de hals ervaren en deze moet vaak ook als eerste opgelost worden. Zie je bijvoorbeeld je vader (die is vaak boos), dan zal het zien van een foto of je gedachte aan hem al een druk geven op je hals. Je hebt het gevoel dat er een brok in je keel steekt. Dit komt omdat je iets te vaak, je woorden hebt moeten inslikken en nu reageert je lichaam al op het idee dat hij er is. Je lichaam wil gewoon klaar staan voor de mogelijke reactie van je vader.

Wat we in de praktijk doen is heel eenvoudig. 

We vragen bijvoorbeeld:

  • Hoe voelt het?
  • Wat voor kleur zou je eraan geven?
  • Hoe lang zit het er al?
  • Wat vind je ervan? 

Daarna, knijp je je handen in elkaar alsof je een koord pakt, als een tuinslang die je dichtknijpt. Wat voel je nu in je hals? Het wordt al minder. Op een zeker moment, ga je het koord verbreken op een speciale manier. Daarna mag je de laatste brokken uit je hals halen. Dat is alles.

Vervolgens komt het belangrijkste deel van de hele oefening. Teruggeven met begrip en inzicht.  Zodat het ook goed blijft gaan. De werkwijze is steeds gebaseerd op respect voor jezelf en de ander. Wie de ander ook is, er is altijd een oplossing voor de situatie. Elke situatie vraagt om respect - begrip - inzicht en wijsheid. Dit is voor elke situatie uniek en vraagt veel ervaring om het goed te doen. 

Stress of de plaats waar het „koord” is aangelegd is voelbaar als koude plekken op het lichaam of pijn. Ze gaan ook niet weg door te wrijven of met pillen. Zelfs als het heel warm is, blijft de plek koud aanvoelen. Dit is een signaal dat je iets moet doen met je koude plek. Je lichaam ervaart de situatie nog steeds als heel stressvol en probeert zich te verdedigen. Uiteraard raak je hiervan uitgeput. 

Een voorbeeld van een energetisch koord zie je hieronder staan. In dit voorbeeld voelt iemand zich aangevallen in zijn buikstreek door een ander. Er is helemaal geen fysiek koord maar in het verstand (het instinctieve verstand) is er een aanval op je buik gericht. Hierdoor heb je steeds buikpijn. Door er op een gevoelsmatige manier naar te kijken kom je er snel achter wat de oorzaak is en kan je het oplossen. En daarnaast hoe je voorkomt stress te krijgen en hoe je omgaat met mensen waarje stress van krijgt?

 

© Ing. F. Godschalk  

Een onderzoek gedaan in Finland onder 700 personen heeft vastgesteld dat de emotie onder vrijwel alle mensen op dezelfde plek wordt gevoeld. 

Emotie en gevoel in het lichaam.


In de Gnosis therapie gaan we hier mee werken en de blokkeringen opheffen. Als de emotie blijft steken dan blijft de energie in de zenuwbanen ook steken. Dit voel je als je aan een situatie denkt. 

Emotionele signalen van het lichaam

Emotionele signalen van het lichaam

We gaan hier dus heel gedetailleerd mee werken om zodoende de ervaringen die vastgezet zijn snel weer los te maken. 

Energetisch lichaam

Uw energetisch lichaam bevat in de basis 7 chakra’s, ook wel draaiende wielen genoemd. 

Deze chakra’s zijn bolvormig van vorm en hebben een doorsnede van circa 5-10 centimeter. Deze energiecentrales genereren een energetisch veld om je lichaam dat men de aura noemt. Sommige mensen nemen deze aura ook waar. De aura ziet eruit als  licht, maar is dit absoluut niet. De aura bestaat uit een zeer lage energetische uitstraling te vergelijken met de elektrische en/of magnetische uitstraling van elektrische of magnetische apparaten die in beweging zijn. 

Het is echter niet magnetisch of elektrisch. Dit verklaart ook meteen waarom de aura wel gevoeld kan worden, maar niet gemeten met elektrische apparatuur. De basis van de meetinstrumenten is anders. Ik stel hierbij dus dat je energetische lichaam niet is gebaseerd op magnetische of elektrische energie. Gelukkig maar, want als dit wel zo zou zijn, dan hadden we al veel last gehad van alle elektrische apparaten en radiozenders om ons heen. Anderzijds, kan je er dus ook niets mee als je het daarmee wilt beïnvloeden.

Straling

Overigens zijn er wel mensen die last hebben van straling, maar de oorzaak is niet het energetische lichaam. De oorzaak ligt in de levenskracht, als die te zwak is; dan wordt het energetische lichaam in elkaar gedrukt. Deze mensen hebben veel baat bij een eenvoudige Reiki behandeling en daarnaast het opsporen van de eigen zwakte en oorzaken daarvan.

Beïnvloeding

Hoe wordt het energetisch lichaam beïnvloed en kan je iemand ermee genezen?

Met andere energetische lichamen kan je een energetisch lichaam beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn magnetiseurs, Reiki / Seichem behandelaars. De energie is bij sommige mensen zeer sterk aanwezig en heeft ook een zeer sterk helende werking. De behandelaar voelt vaak een koude plek of gebied in de omgeving van het lichaam (de aura dus) en haalt deze weg door er energie naartoe te sturen. De persoon zelf voelt zich dan beter en de behandeling is snel geslaagd. 

Ogenschijnlijk doet niemand iets, maar eenmaal zelf geopend in de Reiki energie begint het gevoel ook sneller te komen. Ook intentie van een persoon naar een ander persoon beïnvloed het energetisch lichaam sterk. Ook zijn er in het energetische lichaam koorden naar en van andere personen aanwezig. Deze voelen mensen ook veel sneller dan je zou denken. 

Een mooi boek over energetische lichamen is: Licht op de Aura van Barbara Brennan. 

Een voorbeeld van de aura - chakra’s en energetische koorden die aangrijpen op de zonnevlecht. 

Sommige mensen hebben hier heel veel pijn of zelfs het gevoel dat er iets heel zwaars en zwarts in zit. 

Door de techniek van de energetische koorden is het snel weg te halen.


© Ing. F. Godschalk

Een voorbeeld van het waarnemen van energie: 

Een verkoper komt aan de deur en wil iets verkopen. Nog voordat die zijn mond heeft opengedaan heb je de keus al gemaakt. Ik vind hem sympathiek of niet en ik koop dus iets of niets. Dat heeft nagenoeg niets met iemands uiterlijk te maken, maar met zijn uitstraling. 

Deze uitstraling is feitelijk zijn energetisch lichaam. De energetisch koorden bepalen voor een groot deel zijn uitstraling, want ze laten zien met wie hij zich heeft verbonden en ook of ze positief of negatief zijn. Ze zijn dus feitelijk waarneembaar. De koorden reageren op intentie van de persoon. Als iemand een intentie heeft naar een ander persoon, dan vormt zich een koord.  

Gedachten sturen de energie

Het energetische lichaam wordt beïnvloed door het fysieke lichaam door middel van intentie. Gedachten dus. 

Maar omgekeerd gebeurt er precies hetzelfde. Energetische verbindingen beïnvloeden het lichaam. Je intentie of wens aan een ander komt dus aan bij de persoon en zal hem zodanig ook beïnvloeden. De kracht waarmee je de intentie uitspreekt, de emotionele lading, bepaalt het effect. Je wens kan tijdelijk zijn, maar ook permanent. De invloed zal dan ook tijdelijk of permanent zijn. De ontvanger neemt dit onbewust waar en zal ernaar handelen. Hetgeen hij ontvangt is het resultaat van zijn bewustzijn en karma. 

Karma

Karma is feitelijk niets anders dan acties in het verleden die zijn gedaan en die niet goed zijn opgelost. Dat wil zeggen, dat ze niet in balans met de zijn met de andere personen. Er is dus niets dat vanzelf op je afkomt, het is altijd het resultaat van je handelen uit het verleden. Het is dus van belang om te ontdekken welke verbindingen er zijn, om daaruit lering te trekken. Zo komt er weer balans in je leven en wordt je leven een stuk aangenamer. 

Wordt je bewust van je energetische lichaam of het maakt je ervan bewust.

Gnosis therapie  ©  2009 - 2023 
Privacy statement
Gnosis therapie praktijk is gevestigd in:
Bruistensingel 100,
5232 AC ’s-Hertogenbosch
Tel: 06-18435043
Stuur Gnosis Therapie een bericht op WhatsApp.