Spiritueel ontwikkelen

Wij onderwijzen hoe je de macht over jezelf krijgt. Alleen jij beslist wat er moet gebeuren. Het mooie aan dit systeem is, dat je ontdekt dat je zelf veel spectaculairder bent dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.

Zodra je de kracht van jezelf hebt gevonden kun je alles doen en weten zonder dat er gevaar dreigt voor jezelf of anderen. De wonder(en) komen dan ook vanzelf, al is het voor jouw dan geen wonder meer, je weet al waarom het gebeurt en alles is logisch. Er is namelijk maar één bewustzijn en we zijn allemaal verbonden met elkaar. Zolang je handeling is gebaseerd op respect, begrip, inzicht en wijsheid zal alles geschieden zoals jij het wenst. Liefde is de sleutel. 

Als je klaar bent om je spiritueel te ontwikkelen, dan komen de aanwijzingen vanzelf op je pad. Je herkent deze aan de toevalligheden waarmee precies de juiste informatie je bereikt. Zoals sommige meesters zeggen, zodra de leerling klaar is dan vindt hij de meester.

Spiritueel ontwikkelen wordt vaak beoefend als hobby, maar als het serieus wordt dan is het heel hard werken. Spiritueel ontwikkelen is de diepte in gaan van je Zelf. Je overtuigingen eens kritisch onderzoeken en hulp zoeken bij je zoektocht. Niet weglopen voor de enge dingen die je te zien krijgt. Het is maar een metafoor van de krachten die in je zitten. Los ze op en transformeer ze naar iets waar je wel blij van wordt.

 • Wie ben je en wat wil je nu echt in dit leven. 
 • Wat heb je gedaan met je leven, vanuit welk oogpunt. 
 • Hoort het allemaal bij je, of heb je een masker. 
 • Wat kan je leren van je levenspartner, welke spiegel wordt je voorgehouden. 
 • Wat heb je aan karma op te lossen. Heb je geleefd in vroeger tijden? Of houd je jezelf maar voor de gek?

Alles wat op je pad komt heeft maar één functie. Je terugbrengen naar eenheidsbewustzijn. Alles wat je uitstuurt komt weer bij je terug. Bedenk dus goed wat je uitstuurt. Weet ook, alles in de schepping heeft maar één doel; jouw doel verwezenlijken. Al weten de meeste mensen niet wat dat is. Ze zijn zoals gebruikelijk bezig met het verstand, het denken. 

Ik denk dat ik “dit" …. ben.

Ik denk dat ik “dat" …. wil worden.

Ik denk dat ik dit “wil" hebben.

Ik denk …?? ... Gedachten zijn gevormd door informatie en kennis van anderen met maar één doel, je zover brengen dat jij doet wat zij willen. Het kenmerk van elke reclame, hypnose en NLP techniek. De technieken werken wel, op korte termijn. Op de lange termijn (jaren) komen er problemen. Maar geen mens die dat nog beseft. 

Ik kom nu boeken tegen uit 1903 waarin heel precies wordt uitgelegd hoe het werkt en wat de resultaten zijn na 18 maanden. Men heeft zeer grondig onderzoek gedaan en de conclusie was toen, Hypnose en aanverwante technieken zijn een misdaad tegen de mensheid. En toch, gaan we hier “wetenschappelijk, betaald door het ziekenfonds/overheid” mee verder. Hypnose is het overnemen van de wil. Het gaat precies in tegen de natuur van de mens. 10% van de mensen die dit ondergaat wordt psychotisch na gemiddeld 18 maanden. Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten inderdaad om na enkele maanden; of terug te komen; of op een andere plek naar boven te komen. En dit was al bekend in 1903!

Wil je je ontwikkelen dan zal je moeten leren dat er niet één bron is om op te vertrouwen, je denken. Je hebt ook nog je gevoel. Dat gevoel heeft als voordeel dat het zuiver is en alles al weet. Het kan niet liegen. Naast je verstand en gevoel heb je ook nog je hart. De kern van je zijn. Pas als deze drie bronnen op één lijn staan, ben je goed bezig. 

 • Denken
 • Hart
 • Voelen

Je groeit dan in bewustzijn en je neemt je besluiten op basis van wie je bent en je lotsbestemming. 


Vragen die opkomen bij spiritueel ontwikkelen zijn bijvoorbeeld:

 • Ben je je verstand?
 • Ben je je verstand? Nee, toch... Maar waarom luister je er dan nog naar? Heeft het verstand dan zo vaak gelijk? Weet je alles? Kun je alles wel weten?
 • Leef je op basis van je gevoel?
 • Ben je je gevoel dan? Nee, natuurlijk niet alleen. Maar het helpt al wel.
 • Waarom doe je wat je doet? Komt dat allemaal uit jezelf?
 • Kan je zeggen: Ik ben? En dan voelen dat je één bent? (Velen zijn met zijn tweeën)
 • Oké... Maar waar zit IK BEN dan? In je hoofd, dan ben je alleen verstand.
 • Wat is IK BEN?
 • Wat weet IK BEN?

Volgens ons systeem is een mens onbewust van hetgeen hij/zij is. Het heeft er alle schijn van dat de evolutie of schepping het zo heeft gebouwd dat we vanzelf bewust worden. Dit gaat volgens een vast plan, als je namelijk iets doet dat niet gebaseerd is op respect voor een ander, in welke sfeer dan ook, dan zal je daarvan de gevolgen ervaren. Deze gevolgen zijn meestal minder leuk en dat is het mechanisme om je te bewegen het anders te doen. Er is geen dwang, alleen een rottig gevoel als doorgaat. Hoe meer je doet zonder rekening te houden met een ander, hoe erger de ervaring wordt. Het stuurt jezelf vanzelf weer terug.

Het bewustzijn.

Het bewustzijn kent 7 graden en elke graad kent weer 7 niveaus. 
Als je het eenmaal een beetje bestudeert dan ben je er snel uit op welk niveau je bent geboren en nu leeft. 

De chakra's
Elke graad kent weer 7 niveaus, de niveaus zijn te vinden in de chakra's. 

 1. Het wortelchakra zorgt voor de basis van je bestaan. Waar sta je voor? Hoe sta je in het leven?
 2. Het relatiechakra zorgt voor de verbindingen met anderen. Hoe zijn je verbindingen, waarop zijn ze gebaseerd?
 3. De zonnevlechtchakra zorgt voor de energie-uitwisseling en ook voor het gevoel. Hoe voel jij je? Hoe volt de ander zich? Hoe ga jij met de gevoelens van die ander om?
 4. Het hartchakra zorgt voor de ervaring van de wereld. Kun je er liefde in sturen ondanks hetgeen je ziet en ervaart.
 5. Het keelchakra zorgt voor het uitspreken van je zijn in de wereld, mag dat? Hoe doe je dat?
 6. Het 3e oogchakra zorgt voor het inzicht en begrip van verleden, heden en toekomst? Hoe zie jij die?
 7. Het systeemchakra zorgt voor de kennis van het systeem. Heb je het door en sta je goed in het leven op alle aspecten die chakras 1 t/m 6 bepalen.

Wil je je leven in dienst van Het AL stellen, dan ga je het bestuderen en jezelf en anderen bewuster maken. Er is geen spannender leven of meer voldoening gevend bestaan dan anderen en jezelf bewustzijn te geven. En het mooie is, je geeft het en je hebt het nog en de ander geeft het dan ook weer door.

De evolutie van al het leven volgt een vast patroon. Dat spiraalpatroon heet de reeks van Fibonacci. Deze zit er als volgt uit: 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 en hieraan gerelateerd is de gulden snede. De reeks van Leonardo Fibonacci telt de laatste twee getallen bij elkaar op en maakt daarmee de volgende in de reeks. 

Dus 0 + 1 = 1; de reeks is dan 0-1=1
De volgende stap is dan: 1+1=2,
De reeks wordt dan 0-1-1-2.
De volgende stap is dan: 1+2 = 3, 
De reeks is dan 0-1-1-2-3 enzovoort. 

We vinden de reeks terug in de bloemen: bloemen hebben een vast aantal bloemblaadjes: 3, 5, 8, 13, 21 of 34 blaadjes. 

Je botten hebben een lengte die deze verhouding in zich draagt, hoe beter - hoe mooier we iemand vinden! Het aparte aan de reeks is te vinden als je de verhoudingen op elkaar deelt. Je krijgt dan de zogenaamde gulden snede die ook veel is toegepast in de piramides. Gebruik je de gulden snede niet dan stort de pyramide in elkaar (probeer zelf maar een berg zand te leggen in een andere verhouding).

0 chakra leven

Het leven begint heel eenvoudig met 0 chakra's: Dat zijn de stoffelijke dingen, zoals zand, water, zuurstof, stikstof, koolstof etc.

Basis chakra


1 chakra leven (0+1=1)

Dan groeit het leven een beetje tot 1 chakra, het basischakra dus. Dat zijn de schimmels en sporenelementen. Ze leven wel maar rennen nog niet weg voor hun leven. Ze kennen geen vluchtgedrag. Dan ontwikkelt zich het leven tot 1 chakra met iets meer mogelijkheden, meer volwaardig. Dat zijn de bacteriën. Die hebben honger en kunnen bewegen en willen ook actief overleven. Dit is vergelijkbaar met ons eigen eerste chakra. Hier vinden we dan ook problemen met het voortbestaan en angsten daarover. 

2 chakra leven (1+1=2)

Dan ontstaat er het leven op basis van 2 chakra's, dat wil zeggen de mogelijkheid tot samenwerking ontstaat. Op dit niveau vinden we de plantenwereld. De wereld is op samenwerking en niet op vernietiging gebaseerd. Dat gaat goed totdat het niet meer zo blijkt te functioneren. In relaties bijvoorbeeld tussen mensen onderling kunnen er veel conflicten ontstaan omdat de een de ander wenst te vernietigen (in welke vorm of hoedanigheid dan ook). Mensen die last hebben met hun tweede chakra hebben met problemen van psychische aard. Dat komt omdat de darmen (locatie twee chakra) verbonden zijn met de hersenen, zoals veel mensen al gemerkt hebben als ze last hebben van candida. De candida maakt ze angstig en psychotisch. 

2 chakra leven


3 chakra leven (1+2=3)

Nadat de planten er een tijdlang waren, ontstond er leven met 3 chakra's. Het gevoel komt tot ontwikkeling. Dit zijn de insecten, die zorgen voor de verspreiding van het stuifmeel. Insecten kunnen niet denken maar weten de weg toch. Ze zijn uitstekend in staat tot samenwerking en samenleving. Ze leggen zelfs voorraden aan en doen aan "landbouw". Ze worden niet erg groot want dat laat de energie niet toe. Hiervoor heb je een hart en longen nodig. Die kan je niet maken zonder dat je het hebt ontwikkeld op energetisch gebied.

3 chakra leven

5 chakra leven (2+3=5)

Op zeker moment ontstond de groei naar 5 chakra’s: de dieren wereld. Zij hebben een keel en hart chakra. Er is altijd een long en een hart samen. Een dier met alleen een hart of long komt niet voor. De dieren met 5 chakra’s aten in eerste instantie de insecten en later ook elkaar op. Er is dus ook geen link te vinden tussen insecten en dieren. Simpelweg omdat die niet mogelijk is. Er kan geen dier ontstaan met alleen een hart of alleen longen/kieuwen. Heel logisch want je springt van 3 chakra's naar 5 chakra's. Een dier is zich niet bewust van zichzelf. Wel van de groep waarvan hij deel uitmaakt. Hij vindt het niet leuk dat hij wordt afgemaakt en geeft er lucht aan. Maar beseft ergens niet dat het hem overkomt als ik-wezen. Er is geen Ik-BEN in een dier aanwezig. Hij herkent zichzelf niet in de spiegel.

5 chakra leven


 
8 chakra leven (3+5=8)

Nadat de dieren lange tijd op de wereld zijn, ontstaat de eerste mens. De mens heeft 8 chakra's. De bekende 7 plus 1, namelijk het bewustzijn van het bewust zijn van zichzelf. Zij eten de dieren, de planten de insecten en schimmels (champignons) op. Zij heersen over de vorige chakraniveaus. Ook hier zie je weer geen missing link tussen de dieren en de mens. Het hersenweefsel maakt ineens een sprong van dierbewustzijn naar mensbewustzijn. De nieuwe cortex ontstaat ineens. We kunnen plannen, praten, vooruitblikken, ons dingen herinneren en ons verplaatsen in anderen. Sommige apen beginnen dit kunstje ook al te vertonen. Maar ze staan dan nog aan het begin van die ontwikkeling. 


Opmerking: Je ziet ook dat als een soort (van een bepaald chakra-niveau) geen rekening houdt met de lagere soort er dan problemen komen. Als de roofdieren teveel van de andere dieren eten, hebben ze daarna honger. Als de insecten alleen maar honing eten en geen stuifmeel verspreiden, dan zijn ze zo uitgestorven. Zo geldt dit ook voor de mens. Als je geen rekening houdt met de omgeving, word je er slachtoffer van. 

Alles is verbonden met elkaar en is van elkaar afhankelijk voor het voortbestaan. Heb je geen respect voor de omgeving, dan krijg je harde lessen!
13 chakra leven (5+8=13)

Dan zijn er nog mensen met 13 chakra's. Die heersen meer over de omgeving en beseffen ook goed hoe het werkt. Maar moeten ook heel voorzichtig zijn met de keuzes die ze maken. Alles wat ze verkeerd doen, komt direct bij ze terug. Hier vind je dus veel mensen die behoorlijke fysieke of psychische problemen hebben. Ze voelen zich hoog gevoelig en begrijpen feitelijk niet wat ze hier doen op aarde. Als zij een ander iets aan doen, dan voelen ze het alsof ze het zichzelf aandoen. Zo kom je dus in een cirkel uit. 

De cirkel van creatie.

Dit was al zo vanaf het allereerste begin van het leven maar nu voel je het ook echt. Er is een soort eenheidsgevoel ontstaan en dat is nog niet gemakkelijk om mee om te gaan. Veel problemen die ik op mijn website heb beschreven zijn hieraan te relateren. Met 13 chakra's zit je dus al heel dicht bij de gulden snede. 

Net zoals een mens met 8 chakra's goed doorheeft hoe een dier reageert. Alleen is het voor een mens (met 13 chakra's) anders geworden dan voor de dieren, want zij zijn zich bewust van hun handelen. Elke handeling die dus niet is gebaseerd op eenheid wordt vroeg of laat afgestraft in het lichaam en/of de geest. 

Ziekte is dus een gevolg van het niet bewust zijn van de verbondenheid en verantwoordelijkheid. Echte genezing kan dus alleen door het vergroten van het bewustzijn en niet door de kennis over de ziekte. 

De ziekte is het gevolg. 

Onbewust zijn is de oorzaak. 

Los de onbewustheid op en de ziekte verdwijnt vanzelf.

21 chakra leven (8+13=21)

Na de 13 chakra's groeien we dus door naar 21 chakra's. Dienovereenkomstig zal er dus fysiek wel één of ander orgaan bijkomen of meer ontwikkeld worden. In aanleg is alles allang aanwezig maar lijkt totaal geen functie te hebben. Iemand met 21 chakra's moet dus goed beseffen dat alles is verbonden met elkaar. Zij vinden dan een meester die hen accepteert maar ook heel strenge eisen stelt aan de manier waarop je leeft. Drank, drugs, vlees, vis of eieren moeten opgegeven worden. Respect voor alle leven en anders gaat dit pad leiden tot ziekte totdat je het uiteindelijk vanzelf opgeeft.  

mahatma-gandhi


34 chakra leven (13+21=34)

Een bijna perfecte vorm. 


Spiritueel ontwikkelen van Je Zelf is een Reis naar de Bron van Jezelf en daarmee naar iedereen tegelijkertijd.

Gnosis therapie  ©  2009 - 2023 
Privacy statement
Gnosis therapie praktijk is gevestigd in:
Bruistensingel 100,
5232 AC ’s-Hertogenbosch
Tel: 06-18435043
Stuur Gnosis Therapie een bericht op WhatsApp.