Besluitvaardigheid

Durf jij besluiten te nemen? Durf jij je mening te geven en kun je die motiveren? Luister jij naar argumenten van andere betrokkenen voordat jij een keuze maakt? Een goed besluit neem je altijd in overleg met collega's of andere betrokkenen. Je moet daarvoor kunnen luisteren en samenwerken, je moet tact hebben en je kunnen inleven in een ander. Een ander proces dat meespeelt in je besluitvaardigheid is je intuïtie. Wanneer een lijst met voor- en nadelen hebt van mogelijke besluiten en je op basis hiervan je geen beslissing kan nemen, neem je een besluit op basis van je intuïtie. Dit leer je niet uit een boek of op een cursus. Hiervoor moet je je gevoel ontwikkelen. Wanneer je gevoel geblokkeerd is kan Gnosis therapie je helpen de blokkade op te lossen.

Voorbeeld besluitvaardigheid

Johan is niet gewend om besluiten te nemen. Hij groeide op in een gezin waarin besluiten door zijn ouders werden genomen. Voor de inbreng en mening van Johan was geen ruimte. Ook in zijn pubertijd waren zijn ouders erg streng en hielden zij vast aan de regels die zij voor hun kinderen hadden opgesteld.

Als volwassen man heeft Johan veel moeite om beslissingen te nemen. Hij durft geen keuzes te maken, bang voor de consequenties die er uit volgen en de verantwoordelijkheid die hij dan moet dragen. Hij kan vooraf niet inschatten welke consequenties aan een bepaalde keuze vastzitten omdat hij dat nooit zelf heeft kunnen ervaren toen hij jong was. Nu hij volwassen is zijn de gevolgen van een keuze groter en daardoor is zijn angst ook groter om keuzes te maken. Het resultaat is dat Johan beslissingen voor zich uitschuift en uiteindelijk geen keuzes maakt. Johan heeft niet het gevoel dat hij grip heeft op het verloop van zijn leven.


led circle green

Assertiviteit

Besluitvaardigheid

Flexibel

Inlevingsvermogen

Kwetsbaarheid

Loyaliteit

Ondernemend

Overwicht

Sociabiliteit

Zelfbeheersing

Zelfvertrouwen

Gnosis therapie  ©  2009 - 2021 
Privacy statement
Gnosis therapie praktijk is gevestigd in:
Goedenaardspolder 22, ’s-Hertogenbosch
Postcode 5235 VG
Mob. 06-18435043
Stuur Gnosis Therapie een bericht op WhatsApp.