Zelfstandig werken

Zelfstandig werken is dat je zonder hulp van anderen je werk goed kan uitvoeren. Je hebt geen begeleiding van je baas nodig en lost zelf problemen die je tegenkomt op. Ook hier geldt dat voor zelfstandig werken je controle moet hebben over het werkprocessen, je de kennis en ervaring moet hebben om je taak uit te voeren.

Heb je moeite met zelfstandig werken? Ben je onzeker over de kwaliteit van je werk? Durf je hulp te vragen aan je baas of je collega's? 

Waar komt die onzekerheid vandaan? Met Gnosis therapie gaan we op zoek naar de blokkade in je lichaam en lossen het op.

Voorbeeld zelfstandig werken

Elly werkt bij de overheid. Van haar baas krijgt ze een opdracht die ze binnen een week moet uitvoeren. Haar baas gaat er van uit dat ze deze opdracht geheel zelfstandig kan uitvoeren. Als Elly aan het werk gaat met deze opdracht, blijkt dat ze toch een aantal collega's nodig heeft om haat input te geven. Ze gaat hen vragen of ze haar kunnen helpen. Haar collega's hebben het druk met hun eigen werk en hebben pas over twee weken tijd. Elly koppelt dit zo snel mogelijk terug aan haar baas, zodat hij dit kan terugkoppelen aan zijn opdrachtgever of dat hij de prioriteiten in het totaalbeeld van het werk kan wijzigen zodat de collega's Elly eerder kunnen helpen. 

Elly heeft ondanks dat ze haar opdracht niet zelfstandig kon uitvoeren toch zelfstandig gewerkt. Ze heeft geconstateerd dat ze met haar kennis de opdracht niet goed kon uitvoeren, heeft hulp gevraagd bij collega's en teruggekoppeld naar haar baas. 

led circle blue

Onzekerheid

Kwetsbaarheid

Perfectionisme

Sociabiliteit

Zelfstandig werken

 Zelfwaardering

Gnosis therapie  ©  2009 - 2021 
Privacy statement
Gnosis therapie praktijk is gevestigd in:
Goedenaardspolder 22, ’s-Hertogenbosch
Postcode 5235 VG
Mob. 06-18435043
Stuur Gnosis Therapie een bericht op WhatsApp.