Werk algemeen

Om goed te kunnen functioneren en succesvol te zijn in je werk zal je een aantal eigenschappen en vaardigheden moeten hebben. Iedereen heeft deze eigenschappen maar deze zijn in meerdere of mindere mate ontwikkeld. Als je een vaardigheid verder wilt ontwikkelen zijn daar allerlei cursussen voor, maar als je hem echt eigen wilt maken zal je hem niet vanuit je verstand maar vanuit je gevoel moeten benaderen.

Het kan ook zo zijn dat je op bepaalde eigenschappen of vaardigheden van jezelf in je werk vastloopt. Je durft bepaalde stappen niet te zetten, bepaalde beslissingen niet te nemen, je bent oververmoeid, je geeft je grenzen niet aan en zegt overal ja op. Ook deze mensen kunnen minder vanuit hun verstand en meer vanuit hun gevoel gaan werken. Assertief worden en dat betekent dat je dichtbij jezelf komt en voelt waar je grenzen liggen. Belangrijk is dan dat je je gevoel durft uit te spreken op een respectvolle manier. Respectvol voor jezelf maar ook voor de ander.

Met Gnosis therapie kom je weer dicht bij jezelf, je weet weer wat je belangrijk vindt en daar ook voor gaat staan.

Hoe werkt Gnosis therapie?

Gnosis therapie gaat erover dat je je verbinding met jezelf weer gaat herstellen. Veel mensen zijn de verbinding met zichzelf kwijt. Dat kan door verschillende oorzaken komen: problemen op je werk, in je relatie, met je kinderen, in de familie, schokkende gebeurtenissen etc. Problemen op wat voor gebied dan ook kunnen je meeslepen en als je niet goed naar je hart luistert of niet voelt waar je grenzen liggen raak je steeds verder verwijderd van jezelf.  Het kost je dan heel veel energie om staande te blijven in de moeilijke situatie waarin je je bevindt.

Start met Stress Release, tril je spanning eruit!

E-book Stress Release, De snelste manier. 

+ Gemakkelijk en snel toe te leren en toe te passen

+ Veel zinvolle informatie

+ Duidelijke uitleg met foto’s en illustraties

Niet voor iedereen fysiek toepasbaar

Paperback Boek Stress Release, De Snelste manier is ook beschikbaar. 

Stress Release in actie

Wanneer je weer weet hoe je wel bij jezelf moet blijven, laat je je ook niet meer meeslepen in de problemen van anderen. Je weet heel goed waar jouw grens ligt en je zal ook geen problemen van anderen in jouw energieveld toelaten. 

Je Lichaam

Deze staat van zijn kun je bereiken door naar je eigen blokkades in je lichaam te kijken. Hoe ben ik in het verleden met problemen omgegaan? Begrijp ik wat er toen speelde? Wat was mijn aandeel in deze situatie? Waarom heb ik dat gedaan, wat ik heb gedaan? Wat kan ik hiervan leren? Hoe ga ik er nu in de toekomst mee om? Doordat je gaat begrijpen hoe de situatie in elkaar zat, in te zien wat je eigen rol daarin geweest is en te weten hoe je daar op een wijzere manier mee om kan gaan. Je zal dichter bij jezelf komen en in de toekomst beter weten waar je grenzen liggen, maar ook wat je normen en waarden zijn. Omdat dat goed voelt zal je je niet meer laten verleiden om meegenomen te worden in andermans problemen, je zal geen behoefte meer hebben aan dit soort energieen. Bij jezelf zijn geeft je kracht en dat is het uitgangspunt waaruit je wilt handelen.

Eigenschappen en vaardigheden:

Onzekerheid - Assertiviteit - Durf - Energie - Gevoel - Weerstand 

Onzekerheid

Kwetsbaarheid

Perfectionisme

Sociabiliteit

Zelfstandig werken

 Zelfwaardering

Assertiviteit

Besluitvaardig

Flexibel

Inlevingsvermogen

Kwetsbaarheid

Loyaliteit

Ondernemend

Overwicht

Sociabiliteit

Zelfbeheersing

Zelfvertrouwen

Durf

Ambitieus

Besluitvaardigheid

Doorzettingsvermogen

Durf

Flexibel

Kwetsbaarheid

Ondernemend

Sociabiliteit

Verbeeldingskracht

Energie

Ambitieus

Bevlogenheid

Creativiteit

Doorzettingsvermogen

Energiek

Flexibel

Initiatief

Ondernemend

Overwicht

Verantwoordelijkheid

Verbeeldingskracht

Gevoel

Anticiperen

Authenticiteit

Betrokkenheid

Creativiteit

Inlevingsvermogen

Integriteit

Zelfvertrouwen

Weerstand

Aanpassingsvermogen

Discipline

Wilskracht

Zelfvertrouwen

Gnosis therapie  ©  2009 - 2017 
Gnosis therapie praktijk is gevestigd in:
Goedenaardspolder 22, ’s-Hertogenbosch
Postcode 5235 VG
Tel. 073-6440694
Mob. 06-18435043 (stuur een whatsapp)